Konstruktion

InnoTech C2 har erfaring med konstruktion inden for følgende områder: 

  • Kraner og løfteudstyr.
  • Transportudstyr – sværgods.
  • Produktionsudstyr. 
  • Specielmaskiner.
Konstruktionsarbejdet udføres og dokumenteres i henhold til gældende lovgivning.
Arbejdet udføres efter aftale med kunden i forhold til kvalitetsniveau og omfang.
Oftest vil det starte med et forprojekt (som godkendes af kunden) og i øvrigt efter gængs projektmodel.
Dette sikrer kommunikation og forventningsafstemning med kunden. 

Der er lukket for kommentarer.